Generalforsamling 2016


Begivenhedsdetaljer

 • Date:
 • Kategorier:

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Ordinær årlig generalforsamling afholdes torsdag den 27. januar 2016 kl. 19.30 i klubhuset

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud for 2017.
 5. Behandling af indkone forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforamling.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, en modtager ikke genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.

 

Man har stemmeret, såfremt man har betalt kontingent for 2016. Kvittering medbringes.

På bestyrelsens vegne

Marco Adelborg, formand