Indkaldelse til Generalforsamling 2019


Begivenhedsdetaljer

 • Date:
 • Kategorier:

Ordinær årlig generalforsamling afholdes

onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00

på Felsted skole i Pentagon lokalet.

Indgang på skolens bagside: Den dør der vender ud mod vores træningsplads.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af lokalforeningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr for 2020.
 6. Valg af formand. Modtager ikke genvalg.
 7. Valg af kasserer. Modtager ikke genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ingen på valg.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 12. Evt.