Ordinær årlig generalforsamling afholdes onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00 på Felsted skole i Pentagon lokalet. Indgang på skolens bagside: Den dør der vender ud mod vores træningsplads.   Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning af lokalforeningens formand. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.